Nokia 8800 vàng hồng Long - Lân khảm ốc quý
_ Bản điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về đ...
Nokia 8800 vàng hồng đen trơn

Nokia 8800 vàng hồng đen trơn

15.000.000₫

18.000.000₫

Full Black: Nokia 8800 rose gold black - hay thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng đen trơn" thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế g...
Nokia 8800 vàng hồng da trắng

Nokia 8800 vàng hồng da trắng

17.000.000₫

20.000.000₫

Phiên bản Nokia 8800 Rose gold 24k - hay thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng Gold " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chu...
Nokia 8800 vàng hồng da nâu

Nokia 8800 vàng hồng da nâu

15.000.000₫

18.000.000₫

Phiên bản 8800 vàng hồng da nâu được cấu thành từ bụng, gáy, win, nắp lưng màu rose gold, còn các chi tiết còn lại như mặt kiếng, phím thìa, da là màu...
Nokia 8800 Gold arte vàng hồng World Cup
Điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về điện th...
Nokia 8800 vàng hồng phím đá ốc quý
Điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về điện th...
Nokia 8800 Vàng Hồng Da Trắng Phím Đá
Điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là "Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về điện tho...
Nokia 8800 Vàng Hồng Mercedes 1G

Nokia 8800 Vàng Hồng Mercedes 1G

18.000.000₫

21.000.000₫

Phiên bản điện thoại Nokia 8800 Rose gold Mercedes - hay thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng Mercedes" thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiến...
Nokia 8800 vàng hồng rồng phượng 2017 1G
Điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về điện th...
Vàng hồng ngựa hồng new 2017

Vàng hồng ngựa hồng new 2017

18.000.000₫

21.000.000₫

Phiên bản điện thoại Nokia 8800 Rose gold horse - hay thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng ngựa hồng" thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng ...
Nokia 8800 vàng hồng da đen phím đá

Nokia 8800 vàng hồng da đen phím đá

16.000.000₫

19.000.000₫

Bản điện thoại Nokia 8800 Rose gold Black - hay thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng da đen" thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế ...
Nokia 8800 vàng hồng khảm ốc quý rồng phụng 1G
Điện thoại Nokia 8800 Rose gold thường gọi là " Nokia 8800 vàng hồng " thuộc dòng Limited Edition của nhà độ nổi tiếng nhất thế giới chuyên về điện th...
Bản quyền thuộc về KhangLuxury.vn